Zajednica nečinjenjem otežava položaj osoba sa invaliditetom

Pristupačnost i mobilnost osnovni su preduvjeti za uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice, bez diskriminacije. To pravo, jamče im međunarodni dokumenti, prije svega Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. Bez obzira na to, suočavaju se s mnogim preprekama.