Iz Srbije traže produženje roka za prijavu privremenog odlaska iz Hrvatske

Prema odredbama hrvatskog Zakona o prebivalištu, rok za prijavu privremenog odlaska izvan Hrvatske ili odjavu prebivališta ističe danas. Građani koji nisu regulirali to pitanje, brišu se iz evidencije, a predviđena je i novčana kazna od 70 do 700 eura. Takvih osoba ima oko 286 hiljada. Iz Koalicije udruga izbjeglica u Srbiji kažu da ih je […]