SSSR

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poli­ci­ja je ogradi­la dio par­ka blizu spomeni­ka, koji je vi­sok 80 metara, u cen­tru Rige, a podignut je 1985. dok je Latvi­ja još uvek bila dio Sov­jet­skog Saveza.

Published On 22 Aug 2022