Pelješki most

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pelješki most će zvanično biti otvoren večeras, a događaj se obilježava tokom cijelog dana programom koji se odvija s dvije strane, na odmorištima Brijesta i Komarna.

Published On 26 Jul 2022

Podizanjem zadnjeg, 165. segmenta čelične rasponske konstrukcije Pelješki most je u srijedu navečer spojen od Komarne do Brijeste.

Published On 28 Jul 2021