Al Jazeera Business

O emisiji

Biznis magazin, novi trendovi i informacije iz poslovnog svijeta.


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Takoz­vani CBAM porez plaćat će se za određenu vrstu robe uvezenu iz ze­mal­ja koje ne oporezu­ju svo­ju in­dus­tri­ju zbog ko­rišten­ja en­ergi­je iz izvo­ra koji za­gađu­ju okoliš, pop­ut ter­moelek­trana na ugalj.

Published On 24 Dec 2022