Online prodaja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ama­zon je imao neto do­bit od 3,2 mil­i­jarde dolara u trećem kvar­talu, što je go­to­vo dvostruko man­je u odno­su isti pe­ri­od prošle go­dine, u jeku pan­demi­je.

Published On 29 Oct 2021

Proc­jen­ju­je se da su on­line kup­ci samo u poned­jel­jak 5. de­cem­bra potrošili pola mil­i­jarde eura.

Published On 20 Dec 2011