Online prodaja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ama­zon je imao neto do­bit od 3,2 mil­i­jarde dolara u trećem kvar­talu, što je go­to­vo dvostruko man­je u odno­su isti pe­ri­od prošle go­dine, u jeku pan­demi­je.

Published On 29 Oct 2021