Novak Đoković

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nas­tupom na turniru u Dubai­ju No­vak Đoković počin­je se­zonu, nakon što je de­por­ti­ran iz Aus­tral­i­je gdje nije učestvo­vao na pr­vom Grand Sla­mu se­zone.

Published On 21 Feb 2022

Nikad se ni­jedan režim do sada nije to­liko hvalio br­zomet­nim pro­gre­som i nikad Sr­bi­ja nije bila dal­je od civ­i­lizaci­jskih tekov­ina.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 26 Jan 2022