Naoružanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pet­naest min­istara odbrane drža­va NATO-a pot­pisali su pis­mo nam­jere o za­jed­ničkoj nabav­ci pro­tuzračnih odbram­benih sis­tema, no Hrvats­ka se za­sad u taj posao up­uš­ta sama.

Published On 13 Oct 2022

Pred­sjed­nik Sjed­in­jenih Amer­ičk­ih Drža­va Joe Biden rekao je da je ri­ješen da zabrani ju­rišne puške u SAD-u u oštrom gov­oru tokom pos­jete u is­točnoj amer­ičkoj državi Penn­syl­vani­ji.

Published On 31 Aug 2022