Miroslav Lajčak

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Speci­jal­ni pred­stavnik Evropske uni­je za di­ja­log Koso­va i Sr­bi­je i dru­ga re­gion­al­na pi­tan­ja Za­padnog Balka­na kaže da u Beograd ne dolazi s ul­ti­ma­tu­mom.

Published On 03 Mar 2021