Ikona

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vasil­ij Kir­il­ič kaže da Ukra­ji­na nika­da nije dala dop­ušten­je za izvoz ikone kakvu je pred­sje­dava­jući Pred­sjed­ništ­va BiH Milo­rad Dodik pok­lo­nio ruskom šefu diplo­mati­je Serge­ju Lavrovu.

Published On 26 Jan 2021