Hans Kluge

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kolek­tivni imu­nitet jeste cilj, ali se ne može očeki­vati da će se to odmah do­godi­ti, rekao je di­rek­tor Sv­jetske zdravstvene or­ga­ni­zaci­je za evrop­sku regi­ju.

Published On 07 Jan 2021