Francuski izbori

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ako pred­sjed­nikov savez Za­jed­no zadrži većinu, on će moći nas­tavi­ti vla­dati kao i pri­je. Ne us­pi­je li, to bi mog­lo dovesti do koali­ci­je s drugim stranka­ma na desni­ci i nežel­jene rekon­struk­ci­je vlade.

Published On 10 Jun 2022