Fotografija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fotografije direktno komuniciraju, one ne trebaju prevodioca, a po jednoj od mnogih definicija umjetnosti ona je sve ono što komunicira s publikom.

blog by Haris Memija
Published On 14 Nov 2022