Evropske nogometne lige

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ben­fi­ca je uvjerljivom pob­je­dom zadržala vodeću pozi­ci­ju u Por­tu­galu, dok je Bay­ern novi lid­er u pr­ven­stvu Nje­mačke za­h­valju­jući po­razu Uniona na gos­to­van­ju u Lev­erkuzenu.

Published On 07 Nov 2022

‘Pogleda­jte samo evropske klubove i ko­liko je tamnoputih tren­era na tren­er­skim klu­pa­ma, iako smo jed­nako do­bri kao i svi os­tali. Nis­mo u is­tom položa­ju’, tvr­di fran­cus­ki tren­er Patrick Vieira.

Published On 26 Oct 2022