Bezvizni režim

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Građani Koso­va će bez viza moći puto­vati i bo­rav­i­ti u zeml­ja­ma člani­ca­ma Evropske uni­je do 90 dana, osim u Irskoj i Ve­likoj Bri­tani­ji.

Published On 04 May 2016

Vodeće zeml­je su Sjed­in­jene Amer­ičke Države i Ujed­in­jeno Kral­jevst­vo dok grupu na­js­labi­je ran­gi­ranih ze­mal­ja čine Mi­jan­mar, Južni Su­dan…

Published On 01 Dec 2015