Antonio Guterres

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Guter­res je uputio apel vladama, medi­jskim or­ga­ni­zaci­ja­ma i tehnološkim kom­pani­ja­ma u svi­je­tu da po­drže ključne na­pore medi­ja u ra­zotkri­van­ju laži i iz­grad­nji jak­ih, ot­pornih in­sti­tu­ci­ja i druš­ta­va.

Published On 03 May 2022