Vlada RS-a usvojila izmjene kojima se uvreda i kleveta uvode u Krivični zakonik

Miloš Bukejlović, ministar pravde Republike Srpske rekao je da nisu predviđene zatvorske kazne za sva ova krivična djela protiv ugleda i časti, već da se uvode visoke novčane kazne.

Vlada bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska usvojila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode nova krivična djela protiv časti i ugleda, odnosno krivično djelo uvrede i klevete (Fena)

Vlada bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska usvojila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode nova krivična djela protiv časti i ugleda, odnosno krivično djelo uvrede i klevete, javlja Anadolija.

Miloš Bukejlović, ministar pravde Republike Srpske, rekao je da se Nacrtom uvode nova krivična djela: protiv časti i ugleda, krivična djela uvrede, klevete, iznošenja ličnih i porodičnih prilika te krivično djelo javno izlaganje poruzi zbog pripadnosti određenoj rasi, vjeri i nacionalnosti.

“Uvreda je prvo krivično djelo, a eksplicitno se kaže: Ko uvrijedi drugoga, kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 KM. Ako je to učinjeno putem štampe, radija, televizije ili drugih sredstava javnog informisanja ili na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je uvreda postala dostupna većem broju ljudi, kazniće se sa kaznom od 10.000 do 50.000 KM”, precizirao je Bukejlović.

Dodao je da, kada je riječ o kleveti – ko drugome prenosi ili iznosi nešto što je neistinito, što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je to neistina, kazniće se novčanom kaznom od 8.000 do 30.000 KM.

Prema njegovim riječima, nisu predviđene zatvorske kazne za sva ova krivična djela protiv ugleda i časti, već da se uvode visoke novčane kazne.

Kritike medijske zajednice

“Gonjenje za ova djela se preduzima po prijedlogu oštećenog”, rekao je Bukejlović.

Zakon, koji je na snazi od 2001. godine, predviđa parnični postupak i naknadu štete.

Donošenje zakonskih izmjena ranije je najavio Milorad Dodik, predsjednik RS-a i lider Stranke nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Ova najava naišla je na brojne kritike, naročito medijske zajednice, jer se smatra da bi taj postupak ugrozio rad medija i podigao nivo autocenzure.

Bukejlović tvrdi da ove izmjene ne mogu ugroziti slobodu govora.

“Ako novinari kvalitetno rade svoj posao, ne mogu se dovesti u situaciju da se podvedu pod neko od ovih krivičnih djela”, rekao je Bukejlović.

Izvor: Agencije