Sud BiH: Presuda za zlostavljanje srpskog i hrvatskog stanovništva

Šest osoba osuđeno je na 42 godine zatvora za zlostavljanje civila u Tarčinu, Pazariću i Zoviku.

Optuženi su proglašeni krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva (Anadolija)

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je donijelo, a predsjednik Vijeća javno objavio, drugostepenu presudu u predmetu Fadil Čović i drugi, kojom su optuženi Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Čović i Nermin Kalember proglašeni krivim da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike BiH i Krivičnog zakona SFRJ.

Vijeće je osudilo Fadila Čovića, na kaznu zatvora u trajanju od osam godina, Mirsada Šabića na šest, Nezira Kazića na deset godina, Bećira Hujića na osam godina, a Halida Čovića i Nermina Kalembera na po pet godina zatvora.

Kako se navodi u saopštenju iz Suda BiH, koje prenosi Anadolija, Fadil Čović proglašen je krivim u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti Hadžići i ujedno člana Kriznog štaba, kasnije Ratnog predsjedništva općine Hadžići, u periodu do 17. septembra1993. godine, a Mirsad Šabić u svojstvu aktivnog policajca SJB Hadžići, a od 1. juna 1992. godine u svojstvu de facto komandira Policijske stanice Pazarić.

‘Kršenje međunarodnog prava’

Nezir Kazić bio je komandant 9. Brdske brigade Armije RBiH u periodu od 19. januara 1993. godine do 4. novembra 1994. godine. Bećir Hujić oglašen je krivim u svojstvu upravnika logora “Silos” u periodu od 24. maja 1992. godine do 16. avgusta 1994. godine, Halid Čović u svojstvu upravnika logora “Silos” u periodu od 16. avgusta 1994. godine do rasformiranja logora 27. januara 1996. godine, te Nermin Kalember zvani “Buba” u svojstvu stražara u logoru “Silos” u periodu od maja 1992. godine do januara 1996. godine.

Oni su oglašeni krivim da su u periodu od maja 1992. do januara 1996. godine, svjesno i voljno, svako od njih za vrijeme obavljanja pomenutih dužnosti, odnosno funkcija, svojim radnjama, sa sviješću, htijenjem i pristankom, omogućili i organizovali zatvaranje i zlostavljanje civila srpske i hrvatske nacionalnosti u objektima “Silos” u Tarčinu, Osnovnoj školi “9. maj” u Pazariću i u magacinima kasarne “Krupa” u Zoviku.

Kako se navodi u saopštenju učinili su to na način da su namjerno i teško, suprotno međunarodnom pravu, uskraćivali osnovna prava pripadnicima srpske i hrvatske nacionalnosti. Vršili su nezakonita zatvaranja, nečovječna postupanja, nanošenja povreda tjelesnog integriteta i zdravlja, oduzimali pravo na pravično suđenje, te prisiljavanje na prinudni rad.

Izvor: Agencije

Povezane

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO