Zastupnici traže očitovanje Ustavnog sud: BiH je vlasnik rijeka

Dvadeset i četiri zastupnika Parlamentarne skupštine BiH podnijela su Ustavnom sudu BiH zahtjev radi rješavanja spora s entitetom RS.

Podnosioci zahtjeva smatraju da vlasti entiteta Republika Srpska aktivnostima povrijedivaju Ustav BiH (Arhiva)

Dvadeset i četiri zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podnijela su Ustavnom sudu BiH zahtjev radi rješavanja spora s entitetom Republika Srpska, javlja agencija Anadolija.

“Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine radi rješavanja spora s entitetom Republika Srpska koji je prouzrokovan donošenjem Odluka o utvrđivanju uslova za dodjelu koncesija putem pregovaračkog postupka za izgradnju i korišćenje HE ‘Buk Bijela’,  HE ‘Foča’ i HE ‘Paunci’ na rijeci Drini, opština Foča danas su zahtjev podnijela 24 zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH”, navedeno je iz PS BiH.

Zastupnici cijene da donošenje navedenih odluka, rješenja o dodjeli koncesije i zaključenje Ugovora o koncesiji predstavljaju aktivnosti protivne Ustavu Bosne i Hercegovine.

Podnosioci zahtjeva smatraju da su vlasti entiteta Republika Srpska navedenim aktivnostima povrijedile Ustav Bosne i Hercegovine i pravo države Bosne i Hercegovine da raspolaže državnom imovinom.

‘Rijeke su javno dobro države BiH’

“Navedenim aktivnostima prekršene su i konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH kojima je utvrđeno da riječna voda i riječna korita predstavljaju “javno dobro” koje čini dio državne imovine (imovina države BiH)”, stav je zastupnika PS BiH.

Ustavni sud je u svojim prethodnim odlukama utvrdio da državna imovina ima poseban status, te da predstavlja odraz državnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Pravo raspolaganja državnom imovinom, pa i ovdje spornim vodnim potencijalima rijeke Drine, sve do donošenja zakona o statusu državne imovine na nivou BiH, ima isključivo država BiH. Svako drugo postupanje, posebno ovako jednostrano, je u suprotnosti s Ustavom BiH, i treba se staviti van snage.

“Stoga, zastupnici traže da Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvoji njihov zahtjev, utvrdi da navedeni akti entiteta Republika Srpska nisu u saglasnosti s Ustavom BiH i da isti prestaju da važe nakon objave odluke Ustavnog suda BiH u Službenom glasniku BiH. Radi sprečavanja štetnih posljedica koje bi pobijane odluke, rješenja i ugovori mogle proizvesti, zastupnici su predložili da Ustavni sud BiH donese privremenu mjeru kojom se obustavlja primjena odluka, rješenja i ugovora o dodjeli koncesija radi izgradnje hidro-energetskih potencijala na rijeci Drini do konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u ovom predmetu”, navodi se u zajedničkom saopćenju.

Izvor: Agencije

Pregled vijesti, tema, mišljenja, blogova sa Balkana i iz svijeta u samo jednom kliku
Pročitajte sada