OSCE: Više od 5.000 osumnjičenih za ratne zločine u BiH

Bruce Berton: Još uvijek je moguće dostići krajnji rok uz pojačane napore i usvajanje revidirane strategije procesuiranja ratnih zločina (Arhiva)

Vlasti Bosne i Hercegovine morale bi pojačati napore kako bi u dogledno vrijeme bili procesuirani svi slučajevi ratnih zločina počinjeni u toj državi od 1992. do 1995. godine, jer mjere koje su do sada poduzete nisu dovoljne, a hiljade osumnjičenika i dalje su na slobodi, zaključak je analize koju je provela Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Bosni i Hercegovini, čiji su nalazi objavljeni u četvrtak u Sarajevu.

Državna strategija za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini usvojena je 2008. godine sa smjernicama i rokovima, uključujući delegiranje slučajeva na osnovu njihove složenosti državnom, odnosno tužiteljstvima na nižim nivoima vlasti, radi bržeg procesuiranja.

Prema podacima kojima raspolaže OSCE, najmanje je 5.300 osumnjičenika za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.

Manje osuđujućih presuda

Strategija iz 2008. godine je predviđala da svi sudski postupci budu okončani do 2023. godine, a da do kraja 2015. godine bude dovršen rad na najsloženijim predmetima, no to se nije dogodilo.

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton kazao je kako bi, uz pojačane napore i ako se usvoji revidirana strategija procesuiranja ratnih zločina, što je zadatak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, još uvijek bilo moguće dostići krajnji rok.

Do kraja 2017. godine procesuirana su 473 predmeta ratnih zločina, uključujući tu većinu slučajeva označenih kategorijom A, što znači da je riječ o najkompliciranijim predmetima, koji se odnose na najteže ratne zločine, poput genocida i zločina protiv čovječnosti.

Ranije je procijenjeno kako ima oko 800 osoba koje su počinile ovakva krivična djela, a zaključno s polovicom 2018. godine pokrenuti su postupci protiv 560 takvih osumnjičenika.

Analiza koju je provela Misija OSCE-a pokazala je kako se u protekle dvije godine smanjuje postotak osuđujućih presuda u predmetima koje procesuira Sud Bosne i Hercegovine.

Kvalitetnije optužnice

U 2017. godini tako su izrečene osuđujuće presude u tek 54 posto slučajeva, dok je, na primjer, u 2014. godini ta stopa bila čak 89 posto.

Kod sudova na entitetskim nivoima stanje je nešto drugačije, pa je tako u Federaciji Bosne i Hercegovine stopa osuđujućih presuda prošle godine bila 76 posto, a 2014. godine čak 92 posto.

U entitetu Republika Srpska prošle godine izrečeno je 68 posto osuđujućih presuda, dok ih je 2014. godine bilo tek 43 posto.

Stručnjaci OSCE-a podsjetili su kako su još 2016. godine date preporuke za poboljšanje rada tužiteljstava, naročito onog na državnom nivou, te smatraju kako su već vidljivi učinci, odnosno kako su optužnice sada kvalitetnije nego ranije.

Izvor: Agencije