Rizične igračke povučene sa tržišta u BiH

Sa tržišta Bosne i Hercegovine povučeno je više od 7000  proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača u toj zemlji.

Od toga su gotovo 40 posto proizvodi za djecu. Koliko su uistinu opasni i kako roditelji mogu biti sigurni prilikom kupovine?

Trotinet, bicikl, lutke, roboti, plastični automobili. Lejla, majka dvoje djece, kaže da se bez toga ne može.

Granične kontrole

Opet, kaže, kad god njena djeca dobiju novu igračku, nikad nije sigurna koliko je taj proizvod siguran.

“Naročito imam strah od proizvoda kao što su bicikle, trotineti, i tu nastojim da kupim nešto što je možda i skuplje, ali u nadi da je sigurno i kvaliteno.”, ističe Lejla.

A da li je nešto sigurno i kvalitetno, vodi računa Agencija za nadzor nad tržištem BiH. U agenciji kažu da su brisanjem granica između država olabavile granične kontrole i proizvodi lakše ulaze u zemlju, a onda je sve na inspekcijama koje imaju redovne planirane inspekcije, ali reaguju i po prijavi.

“Vrši se kontrola da li se takvi proizvodi zaista nalaze na tržištu, i ukoliko se putem ispitivanja utvrdi da su opasni, povlače se sa tržišta i uništavaju. Planski se kontrolišu najveći subjekti koji se bave uvozom i prodajom proizvoda i na taj način se trudimo da pokrijemo što veći mogući broj poslovnih subjekata”, tvrdi Mićo Drljo iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

Kako ne postoji 100 postotna sigurnost, roditeljima se savjetuje da sami provjere ispravnost proizvoda koji kupuju.

Osim čitanja deklaracije, preporučljivo je izvršiti i vizuelnu provjeru. Naprimjer kod bicikala, dijelovi na koje se stavljaju ruke ne bi smjelo da imaju oštre predmete, tamo gdje se stavljaju noge ne bi trebalo da ima bilo kakva kopča za stopala, i za svaki bicikl obavezne su ispravne kočnice.

Ni sami prodavači nisu sigurni šta će stići u zatvorenoj kutiji. Kažu, rizik se smanjuje time što nabavljaju proizvod sa evropskog tržišta koje ima više standarde nego naprimjer proizvodi sa kineskog tržišta.

 Zdravlje djece

Ali, ukoliko i dođe do propusta, u obavezi su da obavijeste Agenciju za nadzor nad tržištem.

“Ukoliko bi se desilo da dobijemo proizvod koji nije u skladu sa standardima BiH, odmah povlačimo sa tržišta a ukoliko je bilo prodaje, obavijestimo kupce putem web stranice i FB strane i tražimo od kupaca da nam to vrate, ukoliko je to moguće”, zaključila je Enisa Seitaria iz Baby Centra.

Samo u drugoj polovini 2014. sa tržišta BiH povučeno je više od 57 hiljada nesigurnih proizvoda opšte upotrebe.

Svi ovi proizvodi predstavljali su opasnost po zdravlje djece, dok su neki čak opasni po život jer mogu prouzrokovati davljanje ili utapanje.

Određenim korekcijama neka su vraćena na tržište, dok ih je oko 400 potpuno uništeno.

Izvor: Al Jazeera