Istorijski dan za eurointegracije Kosova

U Prištini  je održan sastanak predstavnika Kosova i Evropske unije kojim se službeno otvara početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Evropska komisija je ustanovila da su ispunjeni svi kratkoročni prioriteti Kosova u oblasti vladavine prava, javnoj administraciji, zaštiti manjina i trgovini.

Predviđeno je da će za zaključivanje ovog Sporazuma  biti potrebne tri do četiri runde pregovora kojima će predsjedavati glavni pregovarači, visoki zvaničnik Direkcije za proširenje Evropske komisije Joost Koorte i kosovska ministrica za evropske integracije Vlora Citaku, javio je iz Prištine reporter Al Jazeere Stefan Goranović.

Premijer Kosova Hashim Thaci ovaj dan je ocijenio kao istorijski momenat, koji ujedno označava novo poglavlje između Kosova i Evropske unije.

“Ovaj proces se potpuno uklapa u stratešku viziju naše države da postanemo članicom EU-a i NATO-a. Evropska unija ovim ispunjava svoje obećanje prema Kosovu, pružajući jasnu perspektivu za učlanjene Kosova u EU, čime Kosovo postaje jednakopravno u tom procesu sa svim državama regije.”    

Očekuje se da će SPP biti potpisan do proljeća 2014. godine, a da će stupiti na snagu do kraja 2014. godine.

Bez privremenog sporazuma

“Ukoliko pitate većinu političara ovde, ovo je istorijski dan za Kosovo i za evropske integracije Kosova”, javio je Goranović.

Komesar za proširenje EU-a Štefan Fule istakao je važnost napretka u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, a mnogi su zaključili da je početak pregovora poklon Kosovu zbog Briselskog sporazuma, javio je naš reporter.

Zbog Lisabonskog sporazuma proces ide mnogo brže – pregovara se direktno između EU i Kosova.

Pet članica Evropske unije koje ne priznaju status Kosova neće moći da blokiraju ovaj proces jer Sporazum neće ići na ratifikaciju u njihove parlamente.

Pregovore će voditi Evropska komisija, osim u slučaju odredbi o političkom dijalogu i zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici, o kojima će pregovarati EEAS,prenosi Anadolija.

Za razliku od ranijih SSP-ova, ne predviđa se zaključivanje privremenog sporazuma. Samim tim će cijeli SSP stupiti na snagu istovremeno.

Zbog prirode procesa može se očekivati da će stupanje na snagu ovog SSP-a biti mnogo brže od drugih Sporazuma, potpisanih s drugim zemljama Zapadnog Balkana.

Kosovo bi trebalo približiti svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU-a i osigurati njegovu djelotvornu primjenu – naročito obezbjeđivanje usklađivanja s propisima EU-a, koji se odnose na konkurentnost, javne nabavke, intelektualna svojinska prava, zaštitu potrošača, radne uslove…

Tri do četiri runde pregovora

Zbog uspostavljanja slobodne trgovinske zone mogu se dogovoriti i prelazne mjere za razdjeljivanje usklađivanja sa zakonodavstvom EU-a i/ ili ukidanje tarifa. Predviđeno je da će za zaključivanje SSP-a biti potrebne tri do četiri runde pregovora.

Svaka runda će biti otvorena plenarnim sastankom, kojim će zajedno predsjedavati glavni pregovarači, Koorte i Citaku, nakon kojeg će uslijediti tri sastanka radnih grupa za slobodan protok robe, osnivanje, snabdijevanje uslugama i kretanje kapitala, približavanje zakona, primjenu zakona i propisa o konkurentnosti, te politike saradnje i finansijske saradnje.

Najprije će se pregovarati o odredbama koje se odnose na najkompliciraniju i najobimniju komponentu sporazuma – trgovinska pitanja. Vijeće EU-a će po završetku pregovora odlučiti o davanju ovlaštenja visokoj predstavnici EU-a/ potpredsjednici EK-a Catherine Ashton da potpiše sporazum, koji će stupiti na snagu nakon dobijanja saglasnosti u Evropskom parlamentu i ratifikacije od Skupštine Kosova.

Izvor: Al Jazeera i agencije