Rami G. Khouri

Rami G. Khouri

Rami G. Khouri, jordansko-palestinski državljanin, viši je saradnik za javnu politiku na Institutu Issam Fares za javnu politiku i međunarodna pitanja... pri Američkom univerzitetu u Bejrutu i viši saradnik na Harvard Kennedy School.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Prva go­d­i­na vlasti egi­patskog pred­sjed­ni­ka obilu­je dokaz­i­ma okre­tan­ja vo­jnoj vla­davi­ni i ušutki­van­ja plu­ral­is­tičke opozi­ci­je.

opinion by Rami G. Khouri
Published On 07 Jul 2015