Patrick Gathara

Patrick Gathara

Patrick Gathara je savjetnik za komunikacije, pisac i nagrađivani autor političkih karikatura koji živi u Nairobiju.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Veći dio lib­er­alne štampe na Za­padu, sv­jes­no ili nesv­jes­no, po­maže da se širi nar­a­tiv o bje­lačkoj nad­moći.

opinion by Patrick Gathara
Published On 20 Oct 2021