Naomi Wolf

Naomi Wolf

Naomi Wolf  je društvena kritičarka čija je posljednja knjiga Dajte mi slobodu: priručnik za američke revolucionare. 


Više od istog autora