Naomi Wolf

Naomi Wolf

Naomi Wolf  je društvena kritičarka čija je posljednja knjiga Dajte mi slobodu: priručnik za američke revolucionare. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U In­di­ji, kao i širom svi­je­ta, žene i muškar­ci koji po­država­ju slo­bo­du kre­tan­ja bore se pro­tiv kul­tura koje krive žene za na­pade silo­vatel­ja.

opinion by Naomi Wolf
Published On 04 Jan 2013