Hashmat Moslih

Hashmat Moslih


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Od kako je Emi­rat Af­gan­istana u pot­punos­ti neza­v­isan od Ve­like Bri­tani­je, više od 100 go­d­i­na, za­s­ta­va se mi­jen­jala na­j­man­je 18 puta.

Published On 19 Aug 2021