Drago Bojić

Drago Bojić

Drago Bojić je bosanski franjevac, teolog, publicista i direktor Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra Zajedno u Sarajevu. Doktorira... o je 2009. godine na Teološkom fakultetu Univerziteta u Beču, na temu medija. Bio je glavni urednik Svjetla riječi, časopisa Provincije Bosne Srebrene, a na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu predavao je komunikologiju. Smijenjen je s obje funkcije zbog kritičkog preispitivanja.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj