Turizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

S obzirom na okol­nos­ti u ko­ji­ma je počela se­zona – još uvi­jek prisut­na pan­demi­ja, rus­ka in­vaz­i­ja na Ukra­jinu, in­flaci­ja u Evrop­skoj uni­ji, prob­le­mi u zračnom pre­vozu – prvi rezul­tati su ohrabru­jući.

Published On 10 Jul 2022