Turizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pot­puni ne­dostatak bilo kakve strate­gi­je i viz­ije razvo­ja tur­iz­ma na Jad­ranu pokazu­je samo da nam se tur­izam do­go­dio i da je Hrvats­ka – ‘kralji­ca sluča­jnog tur­iz­ma’.

blog by Melita Vrsaljko
Published On 28 Sep 2021