Dubrovnik planira ograničiti broj apartmana

Uoči odluke koju Gradsko vijeće treba donijeti u aprilu, vode se polemike o tome kakav model bi bio najbolji.

Dubrovnik će, među prvima u regiji, uvesti ograničenje broja apartmana. Uoči odluke koju Gradsko vijeće treba donijeti u aprilu, vode se polemike o tome kakav model bi bio najbolji. Svi se slažu u jednom – nešto se mora preduzeti kako turizam ne bi ugušio život. Međutim, ima i suprotnih učinaka – ubrzane registracije apartmana dok se zabrane ne uvedu.

Izvor: Al Jazeera