Spor Srbije i Kosova

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sr­bi­ja kaže da nas nika­da neće priz­nati i da neće priz­nati zločine iz prošlosti, a ovo dru­go nas više boli od ovog pr­vog, kaže pre­mi­jer Koso­va.

Published On 03 Jun 2022