Popis ratne štete: Srbi s Kosova smatraju da su diskriminirani

Dio popisa stanovništva koji od početka aprila na Kosovu provodi Agencija za statistiku čine i ratna šteta te članovi porodica ubijeni, nestali, ranjeni ili zatvoreni od januara 1998. do juna 1999.

Dio popisa stanovništva koji od početka aprila na Kosovu provodi Agencija za statistiku čine i ratna šteta te članovi porodica ubijeni, nestali, ranjeni ili zatvoreni od januara 1998. do juna 1999. Kosovski Srbi smatraju da su ovako diskriminirani, jer šteta koju su oni pretrpjeli nakon ratnih sukoba nije među popisnim pitanjima.

Izvor: Al Jazeera