Predstava

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na otvoren­ju fes­ti­vala u dvostrukom iz­dan­ju, jer prošle go­dine zbog pan­demi­je nije održan, gov­o­rila je Svet­lana Bo­jković poručivši da je ljudi­ma u doba novog nor­malnog os­ta­la samo higi­je­na uma i duha.

Published On 16 Sep 2021