Izbori u SAD-u

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tužio­ci u okrugu Ful­ton u Georgi­ji is­tražu­ju pokušaj bivšeg pred­sjed­ni­ka SAD-a Drža­va Don­al­da Trumpa da poništi rezul­tate pred­sjed­ničk­ih izb­o­ra u no­vem­bru 2020.

Published On 11 Feb 2021