ISIL

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fluke-Ekren je pred­vodi­la žen­sku je­dinicu grupe Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant u Raqqi i vodi­la obuku za pu­can­je iz au­tomatskih puša­ka, ba­can­je bombi i ak­tivi­ran­je po­ja­se­va za samoubi­lačke na­pade.

Published On 08 Jun 2022

Od po­raza 2019. go­dine gru­pa Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant se pre­o­brazi­la u niz po­družni­ca koje za­uz­i­ma­ju ter­i­tori­ju u Af­gan­istanu i afričkom sa­hel­skom po­ja­su.

Published On 17 Apr 2022