Ekonomija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dok je u en­tite­tu Fed­eraci­ja BiH u no­vem­bru 2022. pros­ječ­na neto plaća bila 592 eura, u Re­pub­li­ci Srp­skoj je iznosi­la 618 eura, ob­jav­i­la je Agen­ci­ja za sta­tis­tiku BiH.

Published On 19 Jan 2023