Ekonomija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon što su u prošloj go­di­ni po­rasle više od 50 pos­to, za­h­valju­jući opo­ravku ekonomi­je od ko­ron­akrize, od početkae go­dine ci­jene nafte su, na­jviše zbog rata u Ukra­ji­ni, po­rasle do­dat­nih 15-ak pos­to.

Published On 12 Sep 2022

Početkom sed­mice dolarov in­deks dosti­gao je novu na­jvišu raz­inu u 20 go­d­i­na, više od 110 bodo­va, jer čel­ni­ci amer­ičke cen­tralne banke ni­ma­lo ne pop­uš­ta­ju u oštroj re­tori­ci o suzbi­jan­ju in­flacije.

Published On 11 Sep 2022