Zaher Albaik

Zaher Albaik


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pos­je­ta turskog pred­sjed­ni­ka Ukra­ji­ni je otvo­rila pros­tor pi­tan­ji­ma o ulozi koju bi Turs­ka mogla odi­grati u sman­jen­ju napetosti te u ko­joj mjeri ona ima ko­risti od rusko-amer­ičkog za­tezan­ja odnosa.

Published On 06 Feb 2022