Belen Fernandez

Belen Fernandez

Belen Fernandez je autorica knjige "Imperial Messenger: Thomas Friedman at work". Saradnica je magazina Jacobin.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Izrael ko­risti svo­ju in­dus­tri­ju proizvod­nje vina da skrene pažn­ju sa drugih do­maćih razbib­ri­ga, kao što su et­ničko čišćen­je, aparthe­jd i pe­ri­odični masakri nad Palestinci­ma.

opinion by Belen Fernandez
Published On 12 Apr 2022