Meksiko

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Samo u 2021. go­di­ni nasil­je pro­tiv pred­stavni­ka medi­ja pri­javlji­vano je u pros­jeku svak­ih 14 sati… Od toga, dva od pet na­pa­da povezani su s vla­din­im dužnos­nici­ma, otkrio je Ar­ti­cle 19.

Published On 06 Apr 2022

Mar­gar­i­to Mar­tinez (49) više od deceni­je ra­dio je u Ti­juani za neko­liko na­cional­nih i među­nar­o­d­nih novin­skih kuća koje pokri­va­ju krim­i­nal i nasil­je ban­di.

Published On 18 Jan 2022

Potez je dio na­po­ra vlasti da poveća do­maću proizvod­nju gori­va um­jesto da Mek­siko svo­ju naf­tu šal­je u in­os­transt­vo i uvozi skupe rafin­isane proizvode, pop­ut ben­z­i­na i dizela.

Published On 29 Dec 2021