Masovno ubistvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pune 22 go­dine od svire­pog ubist­va u reži­ji države za sr­bi­jan­skog am­basado­ra “nema za­štićenih”. Kak­vo iživl­ja­van­je.

opinion by Bojan Tončić
Published On 18 Dec 2021

Poli­ci­ja nije ob­jas­ni­la da li se masovni ubi­ca ubra­ja među 23 ubi­jenih, a navela je da je na­jm­lađa žrt­va imala tek 17 go­d­i­na.

Published On 22 Apr 2020

Trump je pos­je­tio bol­nicu Mi­a­mi Valles, gdje su zbrinute žrtve puc­n­jave u ko­joj je ubi­jeno de­vet­ero lju­di i na­padač.

Published On 07 Aug 2019

Moramo os­u­di­ti ra­sizam i bi­jelu nad­moć, a te zloslutne ide­ologi­je mora­ju biti po­ražene – mržn­ji nema mjes­ta u SAD-u, rekao je Trump.

Published On 05 Aug 2019