Katar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Predlagači rezolucije su Njemačka i Ruanda, a kao kosponzori rezolucije prijavile su se najutjecajnije zapadne države, značajne islamske zemlje, te države regije jugoistoka Evrope.

Published On 03 May 2024