Izumiranje stanovništva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Budući da se motivacija Rusa za rađanje djece smanjuje i da se ne može očekivati pronalazak rješenja za depopulaciju, useljenička politika i prijem radne snage predstavljaju najbolje rješenje.

Published On 03 Jan 2022