Europska unija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Svrha pro­gra­ma je uk­loni­ti man­jak likvid­nos­ti s ko­jim se suočava­ju kom­pani­je u Hrvatskoj zbog oz­biljnih pore­meća­ja u ekonomi­ji uzroko­vanih ruskom in­vaz­i­jom na Ukra­jinu.

Published On 26 Aug 2022