Infografika: Koliko su trajali pregovori država za članstvo u EU

Evropska unija širila se nekoliko puta od svog nastanka 1957. godine do danas tako što je u svoje redove primala nove države članice.

(Infogram/Al Jazeera)

Evropsko vijeće donijelo je u četvrtak odluku o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom.

Evropska komisija je prošle sedmice objavila izvještaj u kojem je zaključila da BiH u dovoljnoj mjeri ispunjava uslove za početak pregovora za njeno članstvo u Evropsku uniju.

Bosni i Hercegovini je dodijeljen status kandidata za članstvo u EU u decembru 2022. godine, skoro sedam godina nakon što je podnijela zahtjev za članstvo u Uniju, u februaru 2016. godine.

Crna Gora je odluku o otvaranju pristupnih pregovora čekala oko tri i po godine, kao i Srbija.

Hrvatskoj je trebalo manje od tri godine, Sloveniji manje od dvije godine, dok je Sjeverna Makedonija otvaranje pristupnih pregovora čekala više od 18 godina.

U nastavku donosimo pregled evropskog puta svih sadašnjih članica Evropske unije kao i pregled država kandidata.

Kako je teklo širenje Evropske unije?

Evropska unija širila se nekoliko puta od svog nastanka 1957. godine do danas tako što je u svoje redove primala nove države članice.

Kako bi postala dio EU-a, država kandidat mora ispuniti ekonomske i političke uvjete nazvane Kopenhaški kriteriji (prema samitu u danskoj prijestolnici Kopenhagenu 1993. godine), a koji uvjetuju postojanje stabilne demokratske vlade koja poštuje vladavinu prava.

Prema Sporazumu iz Mastrihta, svaka članica država i Evropski parlament moraju dati zeleno svjetlo za svako širenje. Proces proširenja nekada se naziva i evropska integracija ili eurointegracije.

Izvor: Al Jazeera