Edah Henić

Edah Henić

Edah Henić je multimedija novinar na portalu Al Jazeera Balkans.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Litra ben­z­i­na u Venecueli koš­ta sve­ga dva eu­ro­cen­ta, dok u Hong Kongu koš­ta 2,62 eura; na Balka­nu ben­zin je na­j­jef­tini­ji u Sjev­er­noj Make­doniji.

Published On 02 Apr 2022