James Denselow

James Denselow

James Denselow piše o politici i sigurnosti na Bliskom istoku i saradnik je Centra za vanjsku politiku (FPC) u svojstvu istraživača.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Iako je koali­ci­ja pro­tiv grupe Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant im­pre­siv­na, nje­na sla­bost je u ne­dostatku viz­ije o dugoročnoj bor­bi.

opinion by James Denselow
Published On 24 Aug 2015