Lava izbija iz pukotine duge 3,5 km nakon erupcije na Islandu

Island se nalazi na mjestu spajanja dvije kontinentalne ploče i vulkanske aktivnosti su česte, međutim, teško ih je predvidjeti.
Izvor: Al Jazeera