Kurelić: Sigurnost i ribarstvo će biti veliki problem nakon Brexita

Ujedinjeno Kraljevstvo večeras i formalno napušta Evropsku uniju, a na snagu stupa 11-mjesečno prelazno razdoblje, tokom kojeg ta zemlja treba dogovoriti nove uslove saradnje sa službenim Briselom. Naš gost u Zagrebu je Zoran Kurelić, dekan Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.