Šira slika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Gaza je zatvor za go­to­vo dva mil­iona Palesti­naca nas­tan­jenih u po­ja­su ko­jim up­ravl­ja Hamas, ali kon­trolu nad živ­o­tom ima Izrael. 

Published On 27 Jan 2021