Šira slika

Šira slika: Život južno od Ibra

Prema procjenama, jer zvaničnih podataka nema, na Kosovu živi blizu 100.000 Srba. Dok se u javnosti uglavnom govori o onima sa sjevera, najveći broj kosovskih Srba živi u enklavama južno od Ibra.

Prema procjenama, jer zvaničnih podataka nema, na Kosovu živi blizu 100.000 Srba.

Dok se u javnosti uglavnom govori o onima sa sjevera, najveći broj kosovskih Srba živi u enklavama južno od Ibra.

Kako žive, s kojim problemima se suočavaju i kako ih riješiti – gledajte u “Široj slici” autorice Žane Kovačević.

Izvor: Al Jazeera