Šira slika

Ukrajinski duh u ‘Maloj Evropi’ | Šira slika

Duže od 130 godina žive u Bosni i Hercegovini, a za njih kažu da su narod čvrste vjere i jakog prijateljstva.

Duže od 130 godina žive u Bosni i Hercegovini.

Za njih kažu da su narod čvrste vjere i jakog prijateljstva. Najbrojniji su od 13 nacionalnih manjina u sredini koju mnogi nazivaju Mala Evropa.

Više od stoljeća uspjeli su sačuvati svoj nacionalni identitet, kulturu i tradiciju hiljadu kilometara daleko od matične države.

Autorica emisije Azra Hadžić.

Izvor: Al Jazeera